IT20 IT20
關於我們 新聞中心 聯絡我們     回到首頁 English
黃錦輝
 
下一個
   
黃錦輝 Wong Kam Fai 1
   
  學歷及專業資格:
- 英國愛丁堡大學博士
- 英國工程師學會會員
   
   
   
   
 
簡介   職位   公共服務公職   履歷
學歷及專業資格   獎項與榮譽   個人著作    
Copyright © IT20.org. All rights reserved.